معاضدت قضایی: برنامه مشاوره حقوقی در شورای حل اختلاف – اسفند ماه ۱۴۰۲

 اسامی وکلا و کاراموزان حاضر در شورای حل اختلاف جهت ارایه خدمات مشاوره معاضدتی در اسفند ماه 1402 بشرح زیر است:

 

ردیف نام نام خانوادگی شماره پروانه شماره تماس ساعت تاریخ روز
1 مسعود داراب 33389 9108538360 8-10 1402/12/01 سه شنبه
2 یاسمن اسعدی 33394 9123707139 10-12 1402/12/01 سه شنبه
3 نگین جلیلی 32280 9129649712 12-14 1402/12/01 سه شنبه
4 حسن شفیعی 32292 9111944952 8-10 1402/12/02 چهارشنبه
5 محمدمهدی قاسمی علی آبادی 32293 9132047995 10-12 1402/12/02 چهارشنبه
6 زینب حاجی زاده شرقی 33397 9123443799 12-14 1402/12/02 چهارشنبه
7 جواد عباس زاده چوبر 33398 9055937429 8-10 1402/12/05 شنبه
8 صبا حقی اشرف آبادی 32361 9128650315 10-12 1402/12/05 شنبه
9 حسین علینژاد 33399 9128585094 12-14 1402/12/05 شنبه
10 نیلوفر قلی پور 33401 9122847311 8-10 1402/12/07 دوشنبه
11 سمیرا تقی زاده حصاری 33639 09035567063 10-12 1402/12/07 دوشنبه
12 پانیذ احمدی جوادی 33640 09124211418 12-14 1402/12/07 دوشنبه
13 محمدحسین طاهریان 33641 09124310920 8-10 1402/12/08 سه شنبه
14 مهدی یعقوبی 33642 09192802001 10-12 1402/12/08 سه شنبه
15 نوشین اسماعیلی 33644 09023011311 12-14 1402/12/08 سه شنبه
16 امیرحسین افتخاری 33645 09126612585 8-10 1402/12/09 چهارشنبه
17 پریسا محمدخانی بالسینی 33646 09127360327 10-12 1402/12/09 چهارشنبه
18 شبنم رنج بخش 33647 09128118255 12-14 1402/12/09 چهارشنبه
19 محسن فیاضی 33648 09120455778 8-10 1402/12/12 شنبه
20 گلناز زر 33650 09183879737 10-12 1402/12/12 شنبه
21 سعید دمیرچی 33651 09123824961 12-14 1402/12/12 شنبه
22 سجاد زنگنه 33634 09123062018 8-10 1402/12/13 یکشنبه
23 مریم شهریاری 33635 09379535325 10-12 1402/12/13 یکشنبه
24 زهره سادات ده نوی 33636 09125026326 12-14 1402/12/13 یکشنبه
25 مستانه معدنچیها 33638 09307272584 8-10 1402/12/14 دوشنبه
26 اعظم توکلی لائین 33403 09152008810 10-12 1402/12/14 دوشنبه
27 مهشاد حقی ناوند 33406 09352757475 12-14 1402/12/14 دوشنبه
28 سامان سلطانیان 33407 09124455880 8-10 1402/12/15 سه شنبه
29 علیرضا نصیری 33414 09121033665 10-12 1402/12/15 سه شنبه
30 سارا دلفانی 33480 09190767913 12-14 1402/12/15 سه شنبه
31 محمدحسین محمودی سعدابادی 33481 09125695561 8-10 1402/12/16 چهارشنبه
32 بهنود جقه بسر 33482 09129366739 10-12 1402/12/16 چهارشنبه
33 فرناز قنبرنژادمغانلو 33485 09125084784 12-14 1402/12/16 چهارشنبه
34 ناهید نجفیان 33487 09303131382 8-10 1402/12/19 شنبه
35 بهاره کوشکستانی 33490 09124889958 10-12 1402/12/19 شنبه
36 ریحانه ابوطالبی 33491 09185790323 12-14 1402/12/19 شنبه
37 اکرم عباسی 33492 09193384557 8-10 1402/12/20 یکشنبه
38 مهسا عادل اسگ شهر 33493 9127355579 10-12 1402/12/20 یکشنبه
39 سجاد صیفی 33495 09145920566 12-14 1402/12/20 یکشنبه
40 محمد عزیزیان 33496 09104381107 8-10 1402/12/21 دوشنبه
41 محدثه زارع زاده 33548 09193329929 10-12 1402/12/21 دوشنبه
42 مصطفی اسمعیل پورقمی 33603 09112181094 12-14 1402/12/21 دوشنبه
43 سیدجواد اجلال زاده کلور 33604 09123880463 8-10 1402/12/22 سه شنبه
44 سعیده قویدل 33605 09125793328 10-12 1402/12/22 سه شنبه
45 محمد ابراهیمی 33609 09129442849 12-14 1402/12/22 سه شنبه
46 قاسم رفعتی 33610 09901568670 8-10 1402/12/23 چهارشنبه
47 ملیکا منصور 33611 09128357884 10-12 1402/12/23 چهارشنبه
48 زینب قمری 33612 09195730163 12-14 1402/12/23 چهارشنبه
49 بابک درگاهی گبلو 33613 09373230905 8-10 1402/12/26 شنبه
50 حسن نصیرپورسردهایی 33616 09121934706 10-12 1402/12/26 شنبه
51 عاطفه سادات حسینی 33617 09125714908 12-14 1402/12/26 شنبه
52 آرش بابائی پوردریائی 33618 09124937655 8-10 1402/12/27 یکشنبه
53 محمد فلاح 33619 09113192521 10-12 1402/12/27 یکشنبه
54 امین حیدری وند 33620 09124993497 12-14 1402/12/27 یکشنبه
55 علی براتی 33621 09224312131 8-10 1402/12/28 دوشنبه
56 نیما پورمجیب 33622 09375233624 10-12 1402/12/28 دوشنبه
57 احسان رسولی 33623 09121775685 12-14 1402/12/28 دوشنبه