اصلاحیه اطلاعیه شماره(۱) کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان سمنان

باسمه تعالی

درخصوص اولین دوره آزمون اختبار در سال ۱۴۰۲ به اطلاع کلیه کارآموزان محترم عضو کانون وکلای دادگستری استان سمنان می رساند: حسب تصمیم کمیسیون کارآموزی و اختبار که به تصویب هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان سمنان رسیده، زمان اختبار کتبی از تاریخ های ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ و ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ به روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ و ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ تغییر یافت. ساعت و مکان آزمون متعاقبا اعلام میگردد