اطلاعیه اداره معاضدت و تسخیری

با توجه به الزامی بودن حضور دوره ای وکلای عضو کانون در واحد معاضدت دادگستری در اسرع وقت با مسئول مربوطه حوزه خود هماهنگی لازم را بعمل آورید

کاظم فدایی به شماره تماس 09125326516(گرمسار، آرادان، ایوانکی) خانم مهرناز کشاورزی نژاد با شماره تماس 09124730761 ( شاهرود و توابع) آقای نعمت الله امیری باشماره تلفن 09124311811 ( دامغان و توابع) آقای حميدرضا تبریزیان باشماره تلفن 09127328211 (سمنان، مهدیشهر و توابع)