اطلاعیه در خصوص آغاز به کار کمیسیونهای آموزش،کارآموزی و اختبار، معاضدت و نظارت

 کمیسیونهای آموزش،کارآموزی و اختبار، معاضدت و نظارت از تاریخ دوم اردیبهشت سال 1402 با تشکیل اعضای کمیسیون فعالیت خود را آغاز نموده اند