اطلاعیه در خصوص لزوم پرداخت سهم کانون هنگام ابطال تمبر مالیاتی

با سلام
نظر به شروع فعالیت کانون وکلای دادگستری استان سمنان از مورخ 1401/06/05 خواهشمند است در راستای بند 6 ماده 76 آیین نامه اجرائی ،وکلا و کارآموزان محترم در هنگام ابطال تمبر مالیاتی،نسبت به واریز سهم کانون به شماره 0116321817008 بانک ملی به نام کانون وکلای دادگستری استان سمنان اقدام نمایند بدیهی است واریز به حساب کانون های دیگر ، به منزله عدم پرداخت در زمان تمدید پروانه محسوب می گردد.

هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان سمنان