اطلاعیه در خصوص کارآموزان سال 1398 تا 1400

به اطلاع کار آموزان محترمی که از سال 1398تا 1400 در حال گذراندن دوره کار آموزی می باشند و سپس در آزمون وکالت سال 1400 کانون مرکز مجدد شرکت نموده و پذیرفته شده اند لذا در خصوص تقاضای ایشان مبنی بر ارسال پرونده هایشان به کانون مرکز جهت ادامه کارآموزی، با کانون موصوف در مورخ 25/02/1402 مکاتبه گردید و پس از ارسال پاسخ متعاقباً نتیجه به اطلاع کار آموزان محترم خواهد رسید

هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان سمنان