اطلاعیه شماره دو در خصوص اعطای تسهیلات به وکلای کانون استان سمنان عضو در صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

حسب مصوبه هیات مدیره مورخ   08/08/ 1402  مبنی بر   اختصاص تسهیلات صندوق حمایت  به وکلای دادگستری  استان سمنان

مقرر گردید به هر وکیل مبلغ  5/000/000/000 ریال معادل 500 میلیون تومان به ترتیب

  • 50 % از درخواست متقاضیان تسهیلات با توجه به شرایط سوابق سنوات وکالتی
  • 50 % از درخواست متقاضیان تسهیلات  با قید قرعه

به متقاضیان دریافت تسهیلات اعطا می گردد. تسهیلات مختص وکلای محترمی است که تا کنون از تسهیلات صندوق حمایت و کارگشایان دادگستری استفاده ننموده اند.

بعد از  اتمام مهلت درخواست  تسهیلات (30/08/1402) و تعیین و تکلیف واجدین شرایط ،تسهیلات به متقضیان  پرداخت خواهد شد .

شایان ذکر است برای دریافت تسهیلات به نکات زیر توجه فرمایید:

1- فیش پرداختی به صندوق حمایت تا پایان ماه آذر ماه سال 1402 صفر باشد .

2-چنانچه  در سال گذشته ، وکیلی  حائز  دریافت تسهیلات شد اما تسهیلات را دریافت نکرده است نامه عدم دریافت تسهیلات را از بانک عامل ارائه دهد .

3-شرایط اخذ تضامین به عهده بانک عامل بوده و هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان سمنان در این موضوع دخل و تصرفی  ندارد .

4- تسهیلات با بازپرداخت 60 ماه و نرخ سود 23% می باشد .