اطلاعیه شماره یک کمیسیون کارآموزی و اختبار- زمان آزمون اولین مرحله کارآموزی وکالت پذیرفته شدگان سال ۱۴۰۰

مطابق مصوبه کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان سمنان مورخ 31/04/1402 آزمون اولین مرحله کارآموزی وکالت پذیرفته شدگان سال 1400 در روز پنجشنبه مورخ 19/05/1402 در دو نوبت  صبح و بعد از ظهر از ساعت 8 الی 12 و  15 الی 18 در مکان کانون وکلای دادگستری استان سمنان برگزار خواهد شد.

1402 آزمون اولین مرحله کارآموزی وکالت پذیرفته شدگان سال 1400