اطلاعیه شماره ۲ -اداره معاضدت و تسخیری کانون وکلا دادگستری استان سمنان

احتراما به اطلاع کلیه وکلا و کارآموزان محترم میرساند از آنجایی که انجام تکالیف معاضدتی و تسخیری از جمله وظایف نامبرگان می باشد، مقتضی است همکاران محترم قبل از خروج از کشور مراتب را به صورت کتبی با ذکر مدت زمان خروج از کشور به اداره معاضدت و تسخیری اعلام نمایند. در غیر این صورت غائب محسوب خواهند شد.اداره معاضدت و تسخیری کانون وکلا دادگستری استان سمنان