اطلاعیه شماره 2 کمیسیون کار آموزی و اختبار-سر فصل ها و منابع آزمون مرحله ی اول کارآموزان پذیرفته شده در آزمون وکالت 1400

مطابق مصوبه کمیسیون کار آموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان سمنان آزمون در هر عنوان درسی مشتمل بر 4 سوال تشریحی مسئله محور برگزار می گردد . در ارزیابی پاسخ ، استدلال و تحلیل کار آموز ملاک قرار خواهد گرفت.

سر فصل ها و منابع آزمون مرحله ی اول کارآموزان پذیرفته شده در آزمون وکالت 1400به شرح ذیل است.

1-حقوق مدنی کاربردی در وکالت

با محوریت عقد وکالت  پیش فروش املاک و مستقلات رهن و اجاره مباحثی از ارث و دعاوی راجع به آن

مواد قانون مدنی مرتبط قانون پیش فروش ساختمان ، قانون موجر و مستاجر سال 56 و 76 و مطالب ارائه شده در کلاس ها

2-حقوق تجارت کاربردی در وکالت با محوریت اسناد تجاری و شرکت ها و ورشکستگی

کلیه مواد لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 و مقررات مرتبط با مبحث شرکت ها در قانون تجارت مصوب سال 1311 مقررات قانون تجارت مرتبط با اسناد تجاری و قانون صدور چک و مطالب ارائه شده در کلاس

3-حقوق جزای کاربردی در وکالت با محوریت آسیب شناسی بزه تصرف عدوانی و جرائم علیه اموال و مالکیت

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده 690 و مواد 158 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و مطالب ارائه شده ر کلاس ها

4- ائین دادرسی مدنی در وکالت با محوریت دعاوی خلع ید و ثلاث و دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی مواد 35 الی 39 و 313 و 314 و 581 و 582  قانون مدنی در بحث غصب و  شرکت مواد 43 الی 48 قانون

اجرای احکام مدنی لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 27/10/1357 مواد 158 الی 176 قانون ائین دادرسی مدنی و ماده 690 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات لایحه قانونی نحوه ی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358و مطالب ارائه شده در کلاس

5-مجموعه قوانین و مقررات وکالت مشتمل بر دروس الف: شرح وظایف کاراموزی ب: آشنایی با مقررات انتظامی در وکالت ج: اخلاق حرفه ای در وکالت  به انضمام قوانین و مقررات انتظامی وکالت و مقررات ائین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 ناظر به مقررات و ضوابط کارآموزی وکالت و  قانون کیفیت اخذ پروانه ی وکالت دادگستری مصوب سال  1376 و کتاب اخلاق حرفه ای در وکالت تالیف مرحوم استاد کشاورز و مطالب ارائه شده در کلاس ها می باشد.

6-ائین دادرسی کیفری با محوریت چالش های دعوی خصوصی ناشی از جرم در دادرسی کیفری و روند تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضائی در دعوی قتل و قوانین و مقررات مرتبط ایین دادرسی کیفری و ماده 216 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

7-حقوق ثبت کاربردی با محوریت اسناد مالکیت و دعاوی مرتبط با آن

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب1310 لایحه ی قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب1333 آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی مصوب 1352 قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی ثبت و قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب 1322 ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا  و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرا ی سازمان ثبت اسناد  و املاک کشور و مطالب ارائه شده در کلاس