اطلاعیه شماره 3 کمیسیون کارآموزی و اختبار-پذیرفته شدگان سال ۱۴۰۰

مطابق مصوبه هیات مدیره محترم کانون وکلای دادگستری استان سمنان تاریخ آزمون اولین مرحله کارآموزی وکالت پذیرفته شدگان سال 1400 به روز جمعه مورخ 1402/05/20 صبح از ساعت 8 الی 12 و بعد از ظهر از ساعت 14 الی 17 تغییر یافت.