اطلاعیه شماره (3) کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان سمنان

در خصوص اولین دوره آزمون اختبار سال 1402 حسب تصمیم کمیسیون کار آموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان سمنان موارد ذیل به کلیه کار آموزان محترمی که قصد شرکت در آزمون اختبار این کانون را دارند اطلاع رسانی می شود: 1-زمان و مکان برگزاری آزمون کتبی و شفاهی اختبار: آزمون کتبی و شفاهی اختبار توسط کانون وکلای دادگستری استان سمنان به ترتیب در مواعد ذیل برگزار خواهد شد: الف)آزمون کتبی طی دو روز به ترتیب در روزهای سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ و چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ برگزار خواهد شد. مکان آزمون: سمنان، بلوار قدس (حدفاصل میدان سعدی و مشاهیر) نرسیده به تقاطع طالقانی ، دانشگاه علمی و کاربردی شرکت صنعتی روستا تذکر1)کلیه داوطلبان مکلفند رأس ساعت 8 صبح روزهای تعیین شده در مکان آزمون حاضر باشند لازم به ذکر است رأس ساعت هشت وسی دقیقه از ورود کار آموزان جلوگیری به عمل می آید. تذکر2) آزمون کتبی در روز های تعیین شده رأس ساعت 9 صبح آغاز و در ساعت یک بعد از ظهر پایان می یابد. ب) آزمون شفاهی در روزهای شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ لغایت دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ برگزار خواهد شد. مکان آزمون: سمنان، بلوار ورزش چهار راه تعاون پلاک 54، ساختمان کانون وکلای دادگستری استان سمنان تذکر1) کلیه کارآموزان وداوطلبان گرامی به منظور برگزاری آزمون شفاهی توسط دبیرخانه محترم کمیسیون کارآموزی به سه گروه الف، ب و ج تقسیم گردیده اند که به ترتیب زمان برگزاری آزمون شفاهی مشار الیهم به شرح ذیل می باشد: گروه الف در روز شنبه مورخ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ گروه ب در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ گروه ج در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ تذکر۲) اسامی داوطلبان اختصاص یافته در گروه های سه گانه به شرح ضمایم پیوست این اطلاعیه می باشد مقتضی است مشارالیهم پس از احراز گروه امتحانی تخصیص داده شده به خود در روز برگزاری آزمون، رأس ساعت 9 صبح یوم مقرره در محل کانون وکلای دادگستری استان سمنان حضور بهم رسانند. 2- مواد آزمون کتبی اولین آزمون کتبی اختبار کانون وکلای داگستری استان سمنان در هشت عنوان درسی به شرح ذیل برگزار خواهد شد: الف) دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت و حقوق ثبت در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ب) دروس آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا، امور حسبی و قوانین و مقررات مربوط به وکالت در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ تذکر) لازم به ذکر است مدت آزمون برای هر کدام از دروس مذکور مطابق مصوبه کمیسیون کار آموزی 60 دقیقه در نظر گرفته شده است. 3- کارت ورود به جلسه آزمون اختبار کلیه داوطلبان آزمون اختبار می توانند در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ با مراجعه به پورتال الکترونیک خود در سامانه کانون وکلای دادگستری استان سمنان نسبت به دریافت و چاپ کارت ورود به جلسه اقدام نمایند، ضرورت داردکه کار آموزان محترم کارت مذکور را در قالب برگ A5 چاپ و همراه خود در جلسه آزمون حاضر نمایند. 4-توضیحات الف) کار آموزان محترم مکلفند از آوردن هرگونه وسایل مخابراتی، الکترونیکی اعم از گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، و ایرپاد به جلسه امتناع نمایند بدیهی است در صورت مشاهده این قبیل موارد اقدامات مقتضی جهت ضبط وسایل مذکور توسط مراقبین صورت گرفته و و از ادامه آزمون شخص متخلف جلوگیری به عمل آمده و نامبرده به موجب مصوبه کمیسیون کار آموزی و اختبار در این ازمون مردود تلقی خواهد شد. ب) کار آموزان مکلفند از آوردن هرگونه جزوه یا قوانین مربوطه امتناع نمایند بدیهی است در روز آزمون قوانین مورد نیاز توسط کمیسیون کار آموزی و اختبار در اختیار داوطلبان قرار داده می شود بر این اساس در صورت مشاهده هرگونه کتاب یا جزوه از قبیل مجموعه قوانین و… از ادامه آزمون شخص متخلف توسط مراقبین جلوگیری به عمل آمده و نامبرده به موجب مصوبه کمیسیون کار آموزی اختبار در این آزمون مردود تلقی خواهد شد. با احترام کمیسیون کار آموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان سمنان