اطلاعیه شماره 4 کمیسیون کارآموزی-پذیرفته شدگان سال ۱۴۰۰

1-شروع ساعت آزمون 8 صبح روز جمعه مورخ 1402/05/20 بوده و کارآموزان محترم وکالت مکلف هستند یک ساعت قبل از آزمون در محل حاضر شوند . رأس ساعت درب حوزه امتحان بسته شده و کارآموز حق ورود ندارد

2-استفاده از وسایل مخابراتی نظیر موبایل ، ساعت هوشمند ، هندزفری و سایر تجهیزات الکترونیکی در جلسه آزمون ممنوع بوده و چنانچه این وسایل همراه کار آموزان محترم باشددر محفظه یا کیف نزد خود نگهداری و به هیچ عنوان مورد استفاده قرار نگیرد . در صورت مشاهده توسط مراقبین یا ناظر ضمن تنظیم صورتجلسه متخلف از این بند از آژمون محروم خواهد بود. ضمناً صرف مشاهده این وسایل در زمان آزمون شامل تصمیم فوق خواهد بود

3-کار آموزانی حق شرکت در جلسه آزمون را دارند که اسامی آنان توسط کانون در سایت کانون  قبل از جلسه آزمون اعلام شده است

4-شرط گذراندن این دوره از حیث معدل و نصاب نمره به این صورت است که کار آموزحداقل در 5 درس نمره بالای 10 و حداقل معدل 12 را کسب نماید

5-صرفا استفاده از کتاب قانون در امتحان مجاز است در صورتی که کار آموزان از قوانین دارای حاشیه نویسی یا دستنویس ضمیمه شده هرگونه مطالبی در کتاب قانون استفاده کنند به منزله تقلب می باشد و آزمون کار آموز کن لم یکن تلقی می گردد .و از ادامه آزمون محروم خواهد شد