اطلاعیه معرفی اسامی گروه دوم (ب)کاراموزان ۱۴۰۰ به محاکم دادگستری استان سمنان

اطلاعیه معرفی اسامی گروه دوم کاراموزان ۱۴۰۰ به محاکم دادگستری استان سمنان به استحضار کارآموزان گروه ب سال ۱۴۰۰ می رساند با استعانت از خداوند متعال و در پی هماهنگی بعمل آمده فیمابین کانون وکلای دادگستری با دادگستری استان سمنان در اجرای مرحله دوم دوره کارآموزی موضوع بند ۲ ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری، مراجعه به محاکم دادگستری جهت انجام تکالیف کارآموزی برای کارآموزانِ گروه ب که اسامی آنها در ذیل این اطلاعیه درج شده، از روز دوشنبه مورخ ۱۵آبان ۱۴۰۲ آغاز می شود. نکات قابل توجه کارآموزانِ گروه ب ضروریست ابتدا رأس ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴ آبان ماه سال ۱۴۰۲با مراجعه به دفتر کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری سمنان، پروانه کارآموزی و دفترچه مختص گزارش پرونده این مرحله از کارآموزی را دریافت نمایند ودرهمان روز با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به واحد آموزش دادگستری استان سمنان، واقع در نشانی سمنان، میدان امام حسین- دادگستری کل استان سمنان -طبقه اول واحد آموزش مراجعه کنند. ضمناتاکیدمی گردد که مدارک فوق صرفابه شخص کاراموزتحویل داده می شود. باتشکر کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری سمنان

 

نام نام خانوادگی
صابر نطنزی سرخه ئی
رامین رحیمی
سارا کیهان
ادمون بجانیان
راحله عبدالکریمی مه آبادی
پوریا یزدانی پروری
مهری عبدالرحیمی
محدثه احسانی فرد
دلارا مشتاقی
سمیه معلمیان
فریده باقری
رفیعه علیجان نژاد بائی
مهناز محمدی
سعیده شعبانی
شادی خواجه تراب
علیرضا نظم آرا
فاطمه باستانی تولایی
احسان زرنگار
امید هنرور
سمیه اخلاقی
پریناز اورمز
فرناز امیری
محمد ابوالحسنی
فاطمه رضائی
محبوبه سفیدیان
زهرا اختری
محمد پورعلی
زهره نوری
محمدمهدی کاشی
مجتبی رمضانی
اميرهادى شنى
وحید بیاتلو
نرگس قاری
داریوش جمشیدی
زینب تقی پور اشلقی
فریبا آقاخانی
زهرا محمدی تفاخر
مهدی قربانپور
سیده ساجده محمدزاده
مجید رضایی
آذر سپاهیانی
حسن شریفیان
آمنه بینش
رضا صبری
لیلا امیدی نیا
هاجر سلیمی
منصوره سادات علوی معینی
سمیرا باهری
سیاوش صالحی سیاوشانی