اطلاعیه کمسیون کار آموزی واختبار کانون وکلای دادگستری سمنان

 به اطلاع کلیه کارآموزان پذیرفته شده درآزمون وکالت سال 1402 میرساندحسب تصمیم کمیسیون کار آموزی واختبار و تصویب هیئت مدیره مورخ 28 بهمن ماه ،اولین مرحله از دوره کار آموزی در قالب کارگاه های آموزشی از تاریخ 1403/01/29 به صورت حضوری برگزار خواهد شد