اعطای تسهیلات به وکلای کانون استان سمنان عضو در صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

به اطلاع وکلای محترم کانون وکلای دادگستری استان سمنان که تا کنون از تسهیلات صندوق حمایت و کارگشایان استفاده ننموده اند، میرساندجهت تسهیلات تجهیز دفتر، تا تاریخ 30 آبان ماه 1402 درخواست خود را از قسمت درخواست های اداری کارتابل خود در سامانه کانون وکلای دادگستری استان سمنان به نشانیhttps://my.smnbar.org/users/#!/loginارسال نمایند.

توجه فرمایید که به دلیل محدود بودن منابع صندوق حمایت وکلا فقط به وکلای محترم که تا کنون از تسهیلات صندوق حمایت و کارگشایان استفاده ننموده اند اعطا میشود و کارآموزان گرامی شامل اعطای این تسهیلات نمی شوند.