اعطای تسهیلات به کارآموزان کانون وکلای استان سمنان عضو در صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

حسب اعلام صندوق حمایت مبنی بر اختصاص تسهیلات صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ,  به کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان سمنان

مقرر گردید به هر وکیل مبلغ یک ملیارد ریال  معادل صد میلیون تومان به نحوی که

  • ۱۰۰ ٪ از درخواست متقاضیان تسهیلات با قید قرعه به متقاضیان دریافت تسهیلات اعطا می گردد.

بعد از  اتمام مهلت درخواست  تسهیلات (دهم آذر ماه ) و تعیین و تکلیف واجدین شرایط ، تسهیلات به متقضیان  پرداخت خواهد شد .

شایان ذکر است برای دریافت تسهیلات به نکات زیر توجه فرمایید:

۱- فیش پرداختی به صندوق حمایت تا پایان ماه آذر ماه سال ۱۴۰۲ صفر باشد .

۲- شرایط اخذ تضامین به عهده بانک عامل بوده و هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان سمنان در این موضوع دخل و تصرفی  ندارد .

۳-  تسهیلات با بازپرداخت ۶۰ ماه و نرخ سود ۲۳% می باشد .

توجه:درخواست خود را به صورت سیستمی و از طریق پروفایل  کاربری خود در سامانه کانون وکلای دادگستری سمنان ارسال نمایید