اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ١٤٠٠ کانون وکلای دادگستری استان سمنان(سهمیه عادی و ایثارگر)

بسمه تعالی

اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ١٤٠٠ کانون وکلای دادگستری استان سمنان(سهمیه عادی و ایثارگر) به شرح زیر بر اساس حروف الفبا (با قید رتبه پذیرفته شده) اعلام می گردد.
(زمان ثبت نام و برنامه زمانبندی (جهت مراجعه حضوری) متعاقباً از طریق سایت کانون و ارسال پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.)
مدارک لازم جهت ثبت نام مراجعه حضوری که زمان آن اعلام خواهد شد.
تمام کپی ها الزاماً در کاغذ A٤ به صورت یک رو تهیه و آماده گردد.
١- تصویر مصدق کپی تمام صفحات شناسنامه
٢- تصویر مصدق کپی کارت ملی (پشت و رو)
٣- تصویر مصدق کارت پایان خدمت (پشت و رو)
٤- تصویر مصدق کپی دانشنامه کارشناسی
٥- کارنامه سنجش
٦- ارائه گواهی ایثارگری از سازمان مربوطه جهت احراز سهمیه
٧- ارائه پروانه کارآموزی مخصوص کارآموزانی که مجدد در آزمون پذیرفته شده اند.
٨- ارائه ١٢ قطعه عکس ٤×٣ آقایان با کت و خانم با پوشش مناسب
** جهت برابر با اصل مدارک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه فرمائید.
کلیه پذیرفته شدگان با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به ثبت نام سامانه ثنا اقدام نمایند چنانچه کسی که قبلاً سامانه ثنا ثبت نام شده نیازی به ثبت نام مجدد نیست.

سهمیه عادی کانون وکلای استان سمنان
سهمیه ایثارگری کانون وکلای استان سمنان