اعلام تعطیلی کانون وکلای دادگستری استان سمنان

بدینوسیله به اطلاع میرساند کانون وکلای دادگستری استان سمنان در تاریخ شنبه بیست ویکم بهمن ماه(1402/11/21) تعطیل می باشد