امکان استفاده از هتل جهت اقامت کارآموزان شرکت کننده در آزمون اختبار فراهم گردید

با عنایت به هماهنگی ها و پیگیری هـای بعمل امده،امکان اقامت واسکان در هتل فریال با هزینه  نیم بها برای  کارآمـوزان شرکت کننـده در آزمون اختبار درایـام آزمون مهیا گردیده است.

امـکانات وشرایط این هتل شـامل موارد ذیل می باشد:

  1. استفاده از اتاق های 4 و6 تخته
  2. دارای پارکینگ
  3. کافی شاپ و رستوران

شایان ذکر است  تخفیف داده شده بابت اسکان بوده و مشمول سرو غذا نمی باشد.در ضمن داشتن پروانه کارآموزی و اصل کارت ملی یا شـناسنـامه  بـرای اسـکان الزامیست.

آدرس هتل: سمنان،میدان معلم،لبوار بسیج،جنب مجموعه ی ورزشی غدیر

تلفن تماس: 02333434634