ایجاد تفاهم در امور حقوقی بین سازمان بهزیستی استان با کانون وکلای دادگستری استان سمنان

 

در تاریخ 1402/08/17 در محل اداره بهزیستی استان ،تفاهم نامه ای بین ریس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری سمنان   با ریس سازمان بهزیستی استان سمنان  منعقد گردید