برگزاری اولین دوره مسابقات شطرنج جام استقلال در تاریخ25و26 بهمن ماه