بیانیه کانون وکلای دادگستری استان سمنان در محکومیت جنایت و نسل کشی مردم غزه


گاهی زندگی درد دارد

گاهی انسانیت جای بحث دارد

گاهی کام تشنه جنگ ،خون هزاران مادر و کودک را کم دارد

گاهی جنگ….

نفرین به جنگ،جنگ افروز و جنگ طلب…

محکوم می کنیم به حکم انسانیت ،

جنایت و نسل کشی مردم مظلوم و بی دفاع غزه را که به جرم انسان بودن و وطن پرستی جانشان را فدا کردند.

تاریخ ،سرگذشت روزگاران تلخ بسیار دارد اما هیچ تلخی و ظلمتی استوار نماند و نمی ماند.

تاریخ امروز ما تلخ شد از اشک کودکی که بر جنازه مادرش گریست ،از مادری که جسد بی جان کودکش را در آغوش گرفت و از رنج مرگ فرزندش جام نیستی را نوشید.از حسرت مردی که آوارگی زن و فرزندش را دید و در خود شکست و آرزوی هزاران مرگ را به جان خرید.

مرگ به نیرنگ آنانی باد که تلخی روزگاران ما را صد چندان کردند و انسانیت را سر بریدند.روح زندگی را محبوس تاریکی و ظلمتشان کردند.

مرگ به غاصبان و سلطه گران و ظالمان که حقوق بشر را دستاویز حفظ منافع خود میدانند و آنجا که پای منفعتشان در میان باشد ذات کفتار صفتشان را عیان می کنند و چون خون آشامی سیری ناپذیر خون انسانیت را می مکند..‌

اما روزی تلخی روزگار تلخ، شیرین خواهد شد و بیت المقدس ،مقدس تر از همیشه آواز رهایی خواهد خواند.

ولی اکنون، قدس همان ریسمان الهی است که خداوند بلند مرتبه فرمودند (واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا)(و همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید)…..

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان سمنان