تبریک ریاست کانون وکلای دادگستری استان سمنان به رئیس جمهور منتخب