تجمع مسالمت آمیز اعضای کانون وکلای دادگستری استان سمنان به مصوبات اخیر مجلس محترم شورای اسلامی

تجمع مسالمت آمیز اعضای کانون وکلای دادگستری استان سمنان به مصوبات اخیر مجلس محترم شورای اسلامی که مغایر با استقلال نهاد وکالت می باشد در روز شنبه مورخ یازدهم شهریور ماه 1402 درمحل کانون وکلای دادگستری استان سمنان برگزار گردید.

تجمع مسالمت آمیز اعضای کانون وکلای دادگستری استان سمنان به مصوبات اخیر مجلس محترم شورای اسلامی که مغایر با استقلال نهاد وکالت می باشد در روز شنبه مورخ یازدهم شهریور ماه 1402 درمحل کانون وکلای دادگستری استان سمنان برگزار گردید