ترکیب اعضای هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری استان سمنان تغییر کرد

در جلسه روز یک‌شنبه مورخ پنجم شهریورماه سال 1402 ساعت 12 ظهر هیأت رئیسه کانون وکلا دادگستری استان سمنان آقای سید حسین حسینی بعنوان رئیس هیات مدیره وکلای دادگستری سمنان و ریاست کانون وکلای دادگستری استان سمنان برگزیده شد آقای حسن عرب اسمعیلی نایب رئیس آقای مهدی موسی زاده بازرس هیات مدیره جناب آقای امیرخواجه زاده دبیر هیآت مدیره و همچنین ضمن تشکر از آقای سیدمحسن ترابی ریاست سابق کانون سمنان ایشان بعنوان عضو اصلی هیات مدیره برگزیده شد