جذب نیروی انسانی

بسمه تعالی

پیرو مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان سمنان در نظر دارد جهت تامین کادر اداری خود ، در رشته های ذیل و از بین متقاضیان ، اقدام به جذب نیرو به صورت قراردادی نماید . لذا از کلیه افراد علاقمند ،دعوت به عمل می آید ظرف مهلت 10 روز از تاریخ 1401/08/25 لغایت 1401/09/05 با مراجعه به سایت کانون وکلای دادگستری استان سمنان به آدرس www.smnbar.org نسبت به ارائه مدارک تحصیلی و رزومه کاری خود اقدام نماید .
1- حقوق – 3 نفر
2- کامپیوتر – 1 نفر
3- حسابداری- 1 نفر
4- روابط عمومی – 1 نفر
5- بایگانی – 1 نفر
6- خدمات – 1 نفر

کانون وکلای دادگستری استان سمنان