جلسه هم اندیشی ریاست محترم ‌کانون با اعضای گرانقدر دادگاه و دادسرای انتظامی و معارفه اعضای دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان سمنان

جلسه هم اندیشی ریاست محترم ‌کانون با اعضای گرانقدر دادگاه و دادسرای انتظامی و معارفه اعضای دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان سمنان… از سمت راست

آقای وحید عسکری دادیار

آقای حسین صبوری دادرس

آقای ابوالفضل فولادیان دادیار

آقای پرویز اورمزقاضی دادگاه

آقای علی رشیدی ریس دادگاه

آقای سید حسین حسینی ریاست کانون

آقای سید محسن کیا دادستان

خانم فاطمه یعقوبی دادیار

خانم سیده مریم حسینی