جلسه هم اندیشی ریاست کانون وکلای دادگستری استان سمنان با اعضای دادسرا و دادگاه انتظامی کانون

روز سه شنبه مورخ هجدهم مهرماه  1402جلسه ای  برای بالا بردن کیفیت و سرعت رسیدگی نسبت به حل و فصل پرونده های مفتوح در بخش دادسرا و دادگاه انتظامی کانون سمنان بین اعضای این بخش با ریاست کانون وکلای دادگستری استان سمنان برگزار گردید.ضمن تبادل نظر وگفتگو به منظور بررسی راه حل های در ادامه این جلسه آقای ابوالفضل فولادیان وخانم سیده مریم حسینی به عنوان دادیاران جدید مجموعه معرفی گردیدند.ودر پایان جلسه آقای سید حسین حسینی ریاست کانون ضمن تشکر از زحمات فرآوان آقای سید محسن کیا دادستان و سایر اعضای گرانقدر مجموعه دادسرا و دادگاه انتظامی که تلاش مجدانه و خالصانه برای هر چه بهتر شدن فرایند رسیدگی به پروندها می کنند لوح تقدیری به پاس قدر دانی و یادبود به اعضای این مجموعه اهدا گردید