حضور اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان سمنان در پنجاه و یکمین همایش اتحادیه سراسر کانون وکلای دادگستری ایران

حضور اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان سمنان در پنجاه و یکمین همایش اتحادیه سراسر کانون وکلای دادگستری ایران.شایان ذکر است تمامی اعضای هیات مدیره در این همایش حضور داشتند تا با حضور خود گامی موثر در بهبود شرایط نهاد استقلال وکلا و ارتقا سطح اثرگذاری کانون وکلای دادگستری داشته باشند.عدم حضور جناب آقای ترابی در تصویر بنا بر درخواست ایشان بوده است.