درخواست جواز وکالت اتفاقی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز وکالت اتفاقی

 

١-  اصل درخواست وکیل به عنوان کانون وکلای دادگستری استان سمنان

٢- اصل درخواست موکل با عنوان کانون وکلای دادگستری استان سمنان که امضای وی توسط یکی از دفاتر رسمی گواهی شده و حداکثر تاریخ یک هفته اخیر باشد

٣-  مشخص نمودن درجه قرابت با موکل با موکلین(منحصراً اقربا سببی و نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم) و ارائه مدارک مثبته

٤-   مشخصات موضوعی که قرار است متقاضی عهده دار دفاع آن شود

٥- اصل اخطار یا گواهی مرجع قضایی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی، نسبت به دعاوی طرح شده

٦-  تصویر مصدق شده شناسنامه متقاضی جواز وکالت اتفاقی

٧- تصویر مصدق شده شناسنامه موکل یا موکلین

٨- واریز مبلغ ٦٠/٠٠٠/٠٠٠  ریال به حساب کانون وکلای دادگستری استان سمنان(واریز وجه بایستی پس از بررسی مدارک توسط واحد صدور پروانه انجام پذیرد)

٩- تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت

١٠- وکالتنامه محضری حداکثر به تاریخ یک هفته اخیر

١١- تصویر مصدق شده دانشنامه لیسانس حقوق متقاضی وکالت

١٢- یک قطعه عکس ٤*٣  متقاضی جواز وکالت اتفاقی

١٣- کپی از فیش واریزی

١٤- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری(به تاریخ یک ماه اخیر)

 

شماره حساب بانکی کانون وکلای دادگستری استان سمنان جهت واریز وجوه مربوطه:

  • شماره حساب: ٩٩٤٣٢١٣٥٨٧
  • شماره شبا: 400120000000009943213587
  • شماره کارت بانکی: 6104338400008138

 

توجه: 

  • جواز وکالت اتفاقی صرفاً در خصوص پرونده هایی که در حوزه جغرافیایی کانون استان سمنان می باشد صادر می گردد و در خصوص حوزه سایر کانون ها بایستی به کانون مربوطه مراجعه شود.
  • هزینه وکالت اتفاقی صرفا جهت یک کلاسه پرونده میباشد، ضمن اینکه سالیانه صدور بیش از سه دوره جواز وکالت اتفاقی امکان پذیر نمیباشد .
  • جلسه کمیسیون جواز وکالت اتفاقی هر هفته یکشنبه ها ساعت ١١ جهت احراز معلومات حقوقی(امتحان) تشکیل خواهد شد. و حضور وکیل اتفاقی در کمیسیون الزامی است.
  • ارائه مدارک چند روز قبل از جلسه کمیسیون الزامی است (در غیر اینصورت به هفته بعد موکول خواهد شد)
  • مدارک تقدیمی و وجوه واریزی به حساب کانون، به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.
  • مدارکی که به هر جهت ناقص باشد مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
  • حداکثر زمان صدور جواز وکالت اتفاقی از تاریخ ثبت درخواست یک هفته تا ده روز خواهد بود.

 

 

در خصوص تمدید جواز وکالت اتفاقی

مدارک مورد نیاز درخواست تمدید

 

١- واریز مبلغ ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به حساب کانون وکلای دادگستری استان سمنان

٢- ارائه کپی جواز وکالت اتفاقی اخذ شده

٣- گواهی امضاء موکل(حداکثر به تاریخ یک هفته اخیر)

٤- وکالتنامه محضری(حداکثر به تاریخ یک هفته اخیر)

٥- حضور وکیل در جلسه کمیته وکالت اتفاقی جهت تمدید

٦- یک قطعه عکس ٤*٣ متقاضی تمدید وکالت اتفاقی

 

 

جهت دانلود فرمهای مورد نیاز از لینک های زیر استفاده نمایید: