درخواست ریاست کانون وکلای سمنان از اسکودا در برخورد قاطع با عوامل سریال های تلویزیونی که رفتار خلاف شأن وکیل را ترویج میدهند