دیدار ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مازندران جناب وکیل بهرام ولی پور با ریاست واعضای کانون وکلای سمنان