سخنان رئیس محترم قوه قضائیه به مناسبت روز وکیل

در ادامه توجه شما عزیزان را به گزیده‌ای از سخنان رئیس محترم قوه قضائیه به مناسبت روز وکیل جلب می‌نماییم