سخنی با هم صنف و نمایندگان کانون های وکلا

سخنی با هم صنف و نمایندگان کانون های وکلا

تدبیر دراینکه کی برده کی باخته

به قلم وکیل سید حسین حسینی

رییس کانون وکلای دادگستری استان سمنان