طبق قرارداد منعقده ریاست کانون وکلای سمنان با هتل نوین پلاس ،به همراه داشتن پروانه وکالت وکارآموزی برای استفاده از امکانات رفاهی وهتل نوین پلاس مشهد الزامی میباشد