لیست اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ همراه با رتبه قبولی در کانون وکلای دادگستری استان سمنان

لیست اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت  ۱۴۰۲ کانون  وکلای دادگستری استان سمنان همراه با رتبه قبولی در کانون به شرح زیر می باشد