متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای دادگستری سال ۱۴۰۲

داوطلبان شرکت در آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای دادگستری سال ۱۴۰۲می توانند برای آگاهی از تاریخ ، پرینت کارت ،زمان و محل آزمون با مراجعه به سایت سازمان سنجش کشور به آدرس سازمان سنجش آموزش کشور متن کامل اطلاعیه را مشاهده کنند. همچنین محل برگزاری این آزمون برای تمامی متقاضیان استان سمنان ، به نشانی ،سمنان ،کیلومتر سه جاده دامغان پردیس شماره یک دانشگاه مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه می باشد. از خداوند مستعان برای تمامی عزیزان شرکت کننده در این آزمون ،توفیق روز افزون ، سلامتی ،موفقیت و بهروزی را خواهانیم.