من رأی می‌دهم

امام خمینی(ره): وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات(ها) شرکت کنند.