مهلت ثبت اعتراض نسبت به نتیجه آزمون مرحله اول کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان سمنان

مهلت ثبت اعتراض کارآموزان پذیرفته شده سال ۱۴۰۰

نسبت به نتیجه آزمون مرحله اول کارآموزی کانون وکلای

دادگستری استان سمنان تا پایان روز سه شنبه مورخ بیست و هشت شهریور سال 1402 می باشد کارآموزان عزیز می توانند از طریق حساب کاربری خود در سامانه کانون وکلای دادگستری استان سمنان به نشان smnbar.org نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام نمایند شایان ذکر است بعد از تاریخ مذکور ثبت اعتراض مورد قبول نمی باشد