نشست روسای کانون های وکلای سراسر کشور به همراه مسئولین امور رفاهی کانون ها

جهت استفاده از امکانات رفاهی به همراه داشتن پروانه وکالت برای وکلا وکارآموزان محترم الزامی میباشد