نگاهی به اختبار شفاهی بهمن ماه ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری استان سمنان

اختبار شفاهی کانون وکلای دادگستری استان سمنان با برگزاری آزمون حقوق مدنی و آئین دادرسی مدنی، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت، امور حسبی و حقوق ثبت طی روزهای ۷ و۸ و۹  بهمن ماه ۱۴۰۲ با حضور تعداد ۱۷۴ کارآموز وکالت توسط کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون برگزار شد