هشتم آذرماه ، سالروز تاسیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

هشتم آذرماه ، سالروز تاسیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران که آموزگار قانونمندیست در پناه استقلال و مروج همدلیست تحت پرچم اتحاد گرامی باد

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان سمنان