هفتم اسفند ماه روز وکیل مدافع گرامی باد

به نام خداوند دادگر

فرارسیدن هفته وکیل وهفتم اسفند روز وکیل را به تمامی مدافعان حق تبریک گفته وبرای تمام وکلای ایران اسلامی آرزوی توفیق وپایداری در برقراری عدالت را دارد امید است با پیروی از راه راستین شهدای حقوقدان بتوانیم در اعتلای آرمان های عدالت طلبانه انقلاب اسلامی ایران مثمر ثمر واقع گردیم