لیست اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری استان سمنان

اسامی  پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری استان سمنان به شرح زیر می باشد