کارت ورود به جلسه اختبار ۱۴۰۲

کارآموز محترم ضمن آرزوی موفقیت در آزمون کتبی اختبار به اطلاع میرساند کارت ورود به جلسه آزمون از طریق حساب کاربری در سایت https://my.smnbar.org کانون قابل رویت و پرینت می باشد .