گرامیداشت هفته بسیج

بسیج یعنی دفاع و عظمت به پشتیبانی یک ملت…
بسیج یعنی فرهنگ شهادت به پاس آبادانی یک ملت…
انقلاب نو پای اسلامی نیاز به یک همدلی جمعی داشت تا زیر سایه این نیروی از جان برآمده ،فصل تازه ای از شعر انقلاب به طبع آن پیر فرزانه سروده شود.و بیت اول این شعر مردمی، تشکیل سازمان بسیج به فرمان امام (ره) بود.
بسیج که الفبای آن سازندگی شکل گرفت تا دفاع ، رنگ مردمی به خود بگیرد و فرهنگ مشترکی ایجاد شود از مهربانی و عظمت.تا به یمن این فرهنگ ،شکوفه های جوانه زده از شجره انقلاب اسلامی فردای روشن را پیش پای خود نظاره گر باشند .
هفته بسیج بر همه بسیجیان گرامی باد.