گزارش برگزاری آزمون اختبار کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان سمنان سوم و چهارم بهمن ماه

گزارش تصویری برگزاری آزمون اختبار کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان سمنان سوم و چهارم بهمن ماه