اسامی وکلا و کارآموزان حاضر در شورای حل اختلاف دی ماه 1402

اسامی وکلا و کاراموزان حاضر در شورای حل اختلاف دی ماه 1402

ردیف نام نام خانوادگی شماره پروانه ساعت تاریخ روز
1 سیده فاطمه موسوی 34045 8-10 1402/10/02 شنبه
2 ایمان دیزه وری 34046 10-12 1402/10/02 شنبه
3 پروا میرزاخانی سیلاب 34047 12-14 1402/10/02 شنبه
4 محمد داوودی کیا 34049 8-10 1402/10/03 یکشنبه
5 احسان رسولی 33623 10-12 1402/10/03 یکشنبه
6 حامد ذات عجم 34052 12-14 1402/10/03 یکشنبه
7 شکوفه رفیعی کشتلی 34054 8-10 1402/10/04 دوشنبه
8 احمد احمدشعاری 34055 10-12 1402/10/04 دوشنبه
9 حامد غلامی چمنی 34059 12-14 1402/10/04 دوشنبه
10 امیرحسین پای بست 34062 8-10 1402/10/05 سه شنبه
11 بشری حیدربیگی 34063 10-12 1402/10/05 سه شنبه
12 سیداحمد موسوی صدیق 34064 12-14 1402/10/05 سه شنبه
13 مهرنوش اخگری 34065 8-10 1402/10/06 چهارشنبه
14 رامین کاظمی عبدالملکی 34066 10-12 1402/10/06 چهارشنبه
15 بهاره حاتمی کاکش 34067 12-14 1402/10/06 چهارشنبه
16 فاطمه هواخواه 34071 8-10 1402/10/09 شنبه
17 آمنه رضی 34072 10-12 1402/10/09 شنبه
18 ستار فلاحی 34074 12-14 1402/10/09 شنبه
19 عرفان هاشمی 34076 8-10 1402/10/10 یکشنبه
20 مائده ملک نیا 34079 10-12 1402/10/10 یکشنبه
21 فاطمه محمدزاده سورکی 34080 12-14 1402/10/10 یکشنبه
22 زهرا مقدسی عبدالملکی 34151 8-10 1402/10/11 دوشنبه
23 نیلوفر علیخانی علی ابادی 34152 10-12 1402/10/11 دوشنبه
24 ریحانه عنبرزاده 34154 12-14 1402/10/11 دوشنبه
25 پژمان احمدی 34155 8-10 1402/10/12 سه شنبه
26 محمد حسن زاده نصراباد علیا 34156 10-12 1402/10/12 سه شنبه
27 علی حیدری فر 34157 12-14 1402/10/12 سه شنبه
28 پرستو یاوری 34158 8-10 1402/10/13 چهارشنبه
29 آیدا اسدزاده وانستانق 34160 10-12 1402/10/13 چهارشنبه
30 مصطفی حدادی برزکی 34162 12-14 1402/10/13 چهارشنبه
31 اسمعیل عبدالهی 34163 8-10 1402/10/16 شنبه
32 فریده زارع طین 34165 10-12 1402/10/16 شنبه
33 امیرحسین اصغری 34271 12-14 1402/10/16 شنبه
34 پریسا صالح 34272 8-10 1402/10/17 یکشنبه
35 طاهره خالقی کرنق 34274 10-12 1402/10/17 یکشنبه
36 مینا ستوده صفت 34277 12-14 1402/10/17 یکشنبه
37 سیده فرشته شریعت 34283 8-10 1402/10/18 دوشنبه
38 سعید نصیری 34284 10-12 1402/10/18 دوشنبه
39 محمد معصومی دهقان ثابت 34286 12-14 1402/10/18 دوشنبه
40 اشکان قائمی 34288 8-10 1402/10/19 سه شنبه
41 اسماعیل ترک شوند 34326 10-12 1402/10/19 سه شنبه
42 عبداله نیازی 34327 12-14 1402/10/19 سه شنبه
43 علی ذکائیان 34328 8-10 1402/10/20 چهارشنبه
44 اسراء آقاویردی زاده 34329 10-12 1402/10/20 چهارشنبه
45 سمانه خسروی 34330 12-14 1402/10/20 چهارشنبه
46 خداکرم افسونی 34331 8-10 1402/10/23 شنبه
47 پرهام مهرآرام 34332 10-12 1402/10/23 شنبه
48 منا کاوه 34333 12-14 1402/10/23 شنبه
49 سعید طوایفی 34334 8-10 1402/10/24 یکشنبه
50 اصغر محمدی 34336 10-12 1402/10/24 یکشنبه
51 مریم قاضی محسن 34393 12-14 1402/10/24 یکشنبه
52 سیروس حیدرزاده خلیفه کندی 34395 8-10 1402/10/25 دوشنبه
53 سیدیاسر موسوی 34396 10-12 1402/10/25 دوشنبه
54 کمیل حق گوشرفدارکلائی 34399 12-14 1402/10/25 دوشنبه
55 هانیه صالحی 34400 8-10 1402/10/26 سه شنبه
56 ناصر قائمی 34401 10-12 1402/10/26 سه شنبه
57 محمدحسین زارع زاده 34402 12-14 1402/10/26 سه شنبه
58 زهرا هلالی 34403 8-10 1402/10/27 چهارشنبه
59 فاطمه عطایی صابر 34404 10-12 1402/10/27 چهارشنبه
60 سمیه سادات حسن نیامقدم 34405 12-14 1402/10/27 چهارشنبه
61 رسول قدسی راد 34409 8-10 1402/10/30 شنبه
62 میثم بااختیار 34410 10-12 1402/10/30 شنبه
63 سلیمان رباطی 34411 12-14 1402/10/30 شنبه