کارآموزان 1400

 • روابط عمومی
 • تنظیم توسط روابط عمومی
22 آذر 1402

کارآموزان محترم سال 1400 خواهشمند است جهت معرفی وثبت نام در  صندوق حمایت وکلا و کارگشایان  دادگستری مدارک زیر را تهیه و...

مشاهده مطلب
 • روابط عمومی
 • تنظیم توسط روابط عمومی
12 آبان 1402

اطلاعیه معرفی اسامی گروه دوم کاراموزان ۱۴۰۰ به محاکم دادگستری استان سمنان به استحضار کارآموزان گروه ب سال ۱۴۰۰ می رساند با...

مشاهده مطلب
آغاز مرحله دوم کارآموزی در محاکم دادگستری مربوط به کارآموزان آزمون ورودی سال ۱۴۰0
 • روابط عمومی
 • تنظیم توسط روابط عمومی
29 مهر 1402

  به استحضار کارآموزان سال ۱۴۰۰ می رساند با استعانت از خداوند متعال و در پی هماهنگی بعمل آمده فیمابین کانون وکلای...

مشاهده مطلب
 • روابط عمومی
 • تنظیم توسط روابط عمومی
23 شهریور 1402

کارآموزان پذیرفته شده سال ۱۴۰۰ که در آزمون داخلی کانون وکلای دادگستری استان سمنان حضور داشتند می توانند با مراجعه به حساب...

مشاهده مطلب
مهلت ثبت اعتراض نسبت به نتیجه آزمون مرحله اول کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان سمنان
 • روابط عمومی
 • تنظیم توسط روابط عمومی
22 شهریور 1402

مهلت ثبت اعتراض کارآموزان پذیرفته شده سال ۱۴۰۰ نسبت به نتیجه آزمون مرحله اول کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان سمنان تا پایان...

مشاهده مطلب
 • روابط عمومی
 • تنظیم توسط روابط عمومی
22 شهریور 1402

نظرسنجی حسب سوابق ونحوه تدریس اساتیددردوره اول کاراموزی درجهت بهبوداطلاعات کاربردی حقوقی کارآموزان مقرر است باتعیین نمره ارزشیابی اساتیداز۱-۱۰که نمره ده بعنوان...

مشاهده مطلب
 • روابط عمومی
 • تنظیم توسط روابط عمومی
10 شهریور 1402

با سلام و احترام کارآموز محترم ورودی ١٤٠٠ کانون وکلا دادگستری استان سمنان بدین وسیله به اطلاع می رساند در همايش تبیین...

مشاهده مطلب
نحوه دریافت کارت ورود به جلسه افراد مجاز به شرکت در آزمون کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری استان سمنان
 • روابط عمومی
 • تنظیم توسط روابط عمومی
18 مرداد 1402

نحوه دریافت کارت ورود به جلسه افراد مجاز به شرکت در آزمون کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری استان سمنان ابتدا به سایت...

مشاهده مطلب
 • روابط عمومی
 • تنظیم توسط روابط عمومی
18 مرداد 1402

1-شروع ساعت آزمون 8 صبح روز جمعه مورخ 1402/05/20 بوده و کارآموزان محترم وکالت مکلف هستند یک ساعت قبل از آزمون در...

مشاهده مطلب